VÄLKOMMEN TILL trollhättan ROTARYKLUBB

Trollhättan Rotaryklubb är ett aktivt nätverk av samhällsengagerade medlemmar inom ett flertal olika branscher och yrkesområden.

Vi samlas för att nätverka och tillsammans engagera oss i samhällsfrågor där vi gemensamt kan påverka.    

Senaste nyheterna
Torsdagen den 16 maj 2024
 

Verksamheten i vår klubb består inte bara av möten. Samhällskommittén gör ett gott jobb som vi belyste idag. Barbro berättade om våra tre huvudprojekt, Rent vatten i Kenya, Näktergalen och stipendie för bästa ekonomiuppsats på Högskolan Väst.

Kommitténs projekt är också en viktig del av vår ekonomi men även och inte minst vårt, var och ens, engagemang i klubben och samhället. Vi pratade om behovet av ett ökat engagemang i klubben från fler medlemmar. 

Mötet beslutade om oförändrad medlemsavgift på 1.350kr för verksamhetsåret 2024-2025.

 

Dialogforumet hölls hos Per Frykner i Leissner Datas lokaler på området Innovatum District fredagen den 26 april, där vi som vanligt inledde med en gemensam frukost, välkomnade nya medlemmar till forumet och en kortare presentation av oss själva och dialogforumets upplägg.
 
Temat för morgonen inleddes av undertecknad och utgick ifrån boken ”Vad vi äter” av Chris van Tulleken som berör det mångbottnade ämnet industriproducerad mat. Ämnet behandlades ur olika perspektiv bl. a. biologi, hållbarhet, hälsa, socialt och etiskt. Olika exempel belyste bristen på vetenskaplig evidens och även moraliskt förkastliga marknadsföringssätt. Det är tyvärr alltför lätt att lita på att industrin och myndigheter arbetar på rätt sätt. Forskningsrapporter feltolkas, felciteras och influeras av köpta forskare. Ögonöppnande var att industrin i vissa länder t.ex. USA, är självcertifierande utan föreskrivna provmetoder. Det vi äter är ofta biprodukter från annan industri som gjorts om för att kunna ingå som ingredienser i vår föda. Hållbar produktion togs upp för att belysa hur monokultur och brist på mångfald påverkar klimat och cirkularitet. Socialt ansvar belystes med exempel på hur industrin prånglar ut modersmjölkersättning och utsätter barn för hälsofara och anstränger familjers ekonomi i utvecklingsländer. Diskussionen tog fart och många kloka reflektioner luftades.
 
Vi tackar Per och Leissner Data för ett utmärkt värdskap i god Rotaryanda.
 
Vid tangentbordets summering
Thomas
Torsdagen den 18 april 2024
 
För första gången hölls mötet i Oden Bistros nya lokal in mot gallerian på Oden. En mycket positiv förbättring av miljön. Ingen störning från köket längre.
Gustav Thorin från Riksbyggen besökte oss och berättade om hur bostadsrätter och bostadsrättsföreningar fungerar. Han beskrev vikten av att det finns en väl fungerande styrelse i föreningen och en god förvaltning. Han berättade också om Riksbyggens utbud av förvaltningstjänster. Ett mycket matnyttigt föredrag för den som bor i eller tänker sig att bo i en bostadsrätt. Vi tackar Gustav för ett engagerat föredrag.
 
Innan föredraget hölls ett kort medlemsmöte där det beslutades att Mats Johansson kommer att vara President även nästa Rotaryår 2024/25. Per Frykner valdes till Past President för samma period.
 
Trollhättan RK på Facebook
Maj 2024
M ti O to F L S
29
30
01
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
25
26
27
28
29
30
01
02
Kommande evenemang
Klubbinformation

Service Above Self

Vi möts fysiskt
Torsdagar kl 07:30
Oden Bistro, Odenhuset
Kungsgatan 30
Trollhättan,  46130
Sweden
Möten äger rum varannan torsdag, jämn vecka.
Nyheter från Rotary International

Rotary International Convention also spotlights programs to create healthy communities, eradicate polio

Ecological conservation and corporate responsibility are the focus on day 3 in Singapore

Rotary-led water conservation program awarded US$2 million to help farmers in India"Partners for Water Access and Better Harvests in India” will support climate-resilient

Members highlight community projects and peace efforts

Rotary launches US$30 million program to combat deadliest childhood diseases in four African countries‘Rotary Healthy Communities Challenge’ will strengthen health systems and

PEOPLE OF ACTION

Rotarianer jobbar i lokala och globala projekt med att förbättra världen

SAMARBETE GER RESULTAT

Rotary International har tillsammans med WHO och Gates-stiftelsen lyckats att nästan helt utrota polio.

UPPTÄCK NYA PERSPEKTIV

Upptäck nya perspektiv och tankar i ditt lokala nätverk, i en internationell förening.