VÄLKOMMEN TILL trollhättan ROTARYKLUBB

Trollhättan Rotaryklubb är ett aktivt nätverk av samhällsengagerade medlemmar inom ett flertal olika branscher och yrkesområden.

Vi samlas för att nätverka och tillsammans engagera oss i samhällsfrågor där vi gemensamt kan påverka.    

Senaste nyheterna
Torsdagen den 4 maj
 
Under denna veckas klubbmötet fick vi privilegiet att besöka Binar, en del av Argynnis Group, en framstående svensk familjeägd industrikoncern grundad 1984.
 
Företaget, med huvudkontor i Trollhättan, specialiserar sig på att förvärva och utveckla nischade företag, vilket gav oss en fascinerande inblick i en framgångsrik och mångfacetterad verksamhet.
 
Under besöket fick vi möjlighet att dyka djupt in i företagets huvudområden som gav en bra inblick i verksamheten.
 
Företagets passion och engagemang för företagsutveckling var tydlig när vi träffade Leif Gustavsson, en av företagets ledande personer. Gustavsson delade företagets tillväxtambitioner och förklarade hur de hanterar generationsväxlingar inom familjeägda företag.
 
Besöket gav oss även en exklusiv rundtur på företaget, där vi fick ta del av deras historia, nuvarande verksamhet och framtidsplaner. Det var verkligen en uppskattad rundvandring i pågående leveranser.
 
Vi ser fram emot att följa Argynnis Groups fortsatta resa och framgångar.
Fredagen den 28 april
 
På fredagsmorgonen samlades medlemmar och gäster i Rotary Business Network, ett forum för dialog och utveckling i ett mindre format.
 
Efter en gemensam och trevlig frukost från Pino Sal, inledde Ulrika Leyon Bertilsson dagens tema - Ålderism och åldersdiskriminering.
 
Det är viktigt att förstå skillnaden mellan åldersdiskriminering, som är olagligt i Sverige sedan 2009, och ålderism. Ålderism innebär de attityder och fördomar som banar väg för åldersdiskriminering och möjliggör den. Ofta grundar sig dessa på stereotypa och föråldrade uppfattningar om olika åldersgrupper, vilket kan påverka både unga och äldre.
 
Sverige har utmärkt sig negativt i detta avseende, med mindre respekt för erfarenhet och årsrikedom jämfört med andra länder. Deltagarna diskuterade orsakssamband bakom denna utveckling, och tog upp tankar från författaren Mats Alvesson.
 
Under mötet utforskades fakta och myter kring åldersdiskriminering och ålderism, samt konsekvenser för enskilda individer, företag och samhället i stort. En viktig fråga som berördes var den motsägelsefulla situationen där både kompetensbrist och kompetenssvinn existerar samtidigt.
 
Gruppdeltagarna delade med sig av sina egna erfarenheter och reflektioner kring temat, vilket ledde till en givande diskussion. Det uppmuntrades till självreflektion kring egna fördomar och hur man kan bidra till en mer positiv utveckling.
 
Rotary Business Network fortsätter att vara engagerade i att skapa medvetenhet och föra dialog kring viktiga samhällsfrågor som ålderism och åldersdiskriminering.
 
Genom att lyfta dessa ämnen hoppas vi öka förståelsen och bidra till en mer inkluderande och rättvis framtid för alla.
 
Dialogforumet var mycket uppskattat med meningsfulla och intressanta diskussioner.
 
Nästa möte i Rotary Business Network kommer att äga rum fredagen den 26 maj.

Missa inte detta tillfälle att engagera dig i ännu en spännande och tankeväckande diskussion!
Under onsdagseftermiddagen bjöd Ljungskile Rotaryklubb in till ett inspirerande möte med Daniel Muruka, som deltar i programmet Rent Vatten i Kenya. Rotarianer från flera klubbar och några elever från Folkhögskolan deltog i mötet, där de fick ta del av Daniels berättelse om sitt arbete och erfarenheter i Kenya.
 
Daniel Muruka höll ett engagerande föredrag om sitt hemland, sin uppväxt och sitt arbete med Community Nursing Services. Denna organisation samarbetar med Rotary Doctors i västra Kenya för att förbättra hälsa och sjukvård i området. Svenska läkare som åker till Kenya för att arbeta med Rotary Doctors har på senare tid förändrat sitt arbetssätt. Istället för att behandla patienter direkt fungerar de nu som utbildare, mentorer och utvärderare för lokal sjukvårdspersonal, inklusive läkare och sjuksköterskor.
 
Målet med detta nya arbetssätt är att den lokala sjukvårdspersonalen ska klara av att sköta arbetet på egen hand inom ungefär tre år. Därefter kommer verksamheten att flyttas till ett nytt område i Kenya. Förutom traditionell hälso- och sjukvård, omfattar verksamheten även prenatal och postnatal mödravård, familjeplanering och kampen mot barnäktenskap.
 
Ett särskilt fokus ligger på att motverka kvinnlig omskärelse, något som tyvärr fortfarande förekommer i vissa delar av Kenya. Rotary Doctors arbetar aktivt med att bilda ungdomsgrupper bestående av både flickor och pojkar, där de diskuterar genital hälsa och delar ut preventivmedel som P-piller, kondomer och mensskydd.
 
Arbetet med Rotary Doctors innefattar såväl medicinsk behandling som förebyggande hälsovård och socialmedicinska insatser. Detta innebär att verksamheten strävar efter att ersätta gamla traditioner med moderna levnadssätt, vilket förbättrar livsvillkoren för både kvinnor och män i regionen. Flickor ges möjlighet till skolgång, och arbetet motverkar tonårsgraviditeter och könsstympning.
 
Rotary Doctors gör ett oerhört viktigt och betydelsefullt arbete i Kenya, och mötet med Daniel Muruka gav både insikt och inspiration till de närvarande rotarianerna och eleverna.
Trollhättan RK på Facebook
Maj 2023
M ti O to F L S
01
02
03
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
27
28
29
30
01
02
03
04
Kommande evenemang
Klubbinformation

Service Above Self

Vi möts fysiskt
Torsdagar kl 07:30
Oden Bistro, Odenhuset
Kungsgatan 30
Trollhättan,  46130
Sweden
Möten äger rum varannan torsdag, jämn vecka.
Nyheter från Rotary International

The 2023 Rotary International convention will offer endless inspiration for the year to come.

Watch: Rotary’s People of Action: Champions of Inclusion broadcast

JonDarr Bradshaw, a former military aviator and contractor for the U.S. space agency, has a different kind of mission now.

Interact is 60: Join us as we examine Rotary’s leadership and service program for teens through the lens of yesterday, today, and tomorrow.

A Rotarian tells the story of the perseverance of female runners in Afghanistan in the film The Secret Marathon.

PEOPLE OF ACTION

Rotarianer jobbar i lokala och globala projekt med att förbättra världen

SAMARBETE GER RESULTAT

Rotary International har tillsammans med WHO och Gates-stiftelsen lyckats att nästan helt utrota polio.

UPPTÄCK NYA PERSPEKTIV

Upptäck nya perspektiv och tankar i ditt lokala nätverk, i en internationell förening.