VÄLKOMMEN TILL trollhättan ROTARYKLUBB

Trollhättan Rotaryklubb är ett aktivt nätverk av samhällsengagerade medlemmar inom ett flertal olika branscher och yrkesområden.

Vi samlas för att nätverka och tillsammans engagera oss i samhällsfrågor där vi gemensamt kan påverka.    

Senaste nyheterna
Dialogforumets andra möte hölls hos Per på Leissner Data fredagen den 29 september.
 
Med utgångspunkt av Max Tegmarks sommarprat diskuterades AI:s extremt snabba och omfattande tekniska revolution.
 
Vid sidan av fantastiska möjligheter, vilar en skugga över människans roll om vi tappar kontrollen och riskerna med illvillig och felriktad användning.
 
Hur betraktar superintelligens människoarten och vad är essensen och meningen med att vara människa? Hand, hjärta och hjärna….Homo Sapiens och/eller Homo Sentience.
 
Har kortsiktiga mål och den fria konkurrensen blivit en ny religion som inte tål att ifrågasättas för att eventuellt hota jobb, innovation och tillväxt när vi gasar mot något okontrollerbart.
 
Tacksam för alla kloka inspel och tankar och att vi faktiskt orkar lyfta ”elefanten i rummet” och diskutera många olika aspekter av utvecklingen.
Torsdagen den 21 september
 
Dagens föredragshållare var David Lindgren, IT-chef på Balder och Trollhättebo. Han har en bakgrund som IT-tekniker inom bilindustrin och har bl a jobbat med självkörande bilar. När David kom till Balder gav Erik Selin, grundare och VD i Balder men också delägare till Karlatornet,  genast David i uppdrag att titta på möjligheterna med uppkopplade hus.
David gav oss en bakgrundsbild kring industrialismens historia där vi nu är i fas 4 och på väg mot fas 5. I fas 4 tar vi hjälp av våra maskiner och låter dem ta vissa beslut. I fas 5 samarbetar vi med maskinerna och tar gemensamma beslut, alltså AI i full utbredning. David menar att det kan bli en återgång till fas 4 när vi väl hamnat i fas 5, men det återstår att se. 
Uppkopplade hus handlar om att använda data som samlats in till att utnyttja och vårda fastigheterna på bästa sätt. Informationen kan också samlas in löpande för att styra olika system i ett hus. Detta tankesätt är nytt för fastighetsbranschen och inte helt lätt att implementera. David gör så gott han kan genom att ställa frågor utifrån hans IT-kunskaper till de fastighetskunniga för att få dem att tänka på ett nytt sätt. Raden av system i ett hus är lång. David talade om allt från ventilationsstyrning, användning av parkeringsplatser till skydd för de boende, som trygghetslarm i en mer utvecklad form. 
Ett aktuellt projekt där David varit inblandad är Karlatornet i Göteborg. Balder är delägare i projektet och har därmed haft vissa möjligheter att implementera dessa tankar. Som avslutning visade David en video om projektet.
Ett mycket intressant föredrag som framfördes på ett ett mycket inspirerande sätt.
 
Dagens välbesökta möte inleddes med att vi utbytte standar mellan vår utbytesstudents, Taichi Matsumoto, klubb Takamatsu Green Rotary Club och vår egen klubb. Ett traditionellt sätt att befästa vänskapen mellan klubbar över hela världen.
 
Torsdagen den 7 september
 

Vid dagens klubbmöte fick vi lyssna på Magnus Benzein som tillsammans med Carina Hansson är årets vinnare av Trollhättan Rotaryklubbs pris för främsta kandidatuppsats 2023, på Högskolan Väst. Carina fick tyvärr förhinder till dagens möte. Magnus tog hand om redovisningen på ett bra sätt.

Han delade med sig av deras uppsats om arbetsmiljö och mental hälsa i äldreomsorgen efter COVID-19 pandemin med namnet "Välmående, mental hälsa och den psykosociala arbetsmiljön i äldreomsorgen efter covid-19 - En svensk fallstudie från kommunal äldreomsorg” 

Belyser arbetsmiljömässiga utmaningar i efterdyningarna av COVID-19 pandemin.

Författarna har tillämpat en kvantitativ forskningsansats och samlat data via en digital enkät som besvarats av undersköterskor och vårdbiträden inom äldreomsorgen i Sotenäs kommun. Enkätens frågor var desamma som användes i en studie vid Sahlgrenska åren 2019 och 2020. Detta för att få ett jämförelsematerial. Resultaten indikerar att den psykosociala arbetsmiljön och upplevd stress bland vårdpersonal fortfarande kvarstår trots att omfattningen av pandemin minskat. Magnus och Carina har genomfört och presenterat sin studie på ett ambitiöst, självständigt och förtjänstfullt sätt baserat på väl valda vetenskapliga och empiriska källor. 

Under presentationen kom åhörarna med bra och intresserade frågor som gav morgonens möte ännu mer energi. 

Med tanke på att Magnus bor på Öland och reste till oss tur och retur får vi tacka honom extra mycket för hans uppoffring!

 

 

 

Trollhättan RK på Facebook
September 2023
M ti O to F L S
28
29
30
31
01
02
03
04
05
06
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
30
01
Kommande evenemang
02 okt 2023 17:30 19:00
Leissner Data
05 okt 2023 07:30 08:30
Oden Bistro
19 okt 2023
25 okt 2023 18:00 21:00
Hamnmagasinet
02 nov 2023 07:30 08:30
27 nov 2023 17:30 19:00
Klubbinformation

Service Above Self

Vi möts fysiskt
Torsdagar kl 07:30
Oden Bistro, Odenhuset
Kungsgatan 30
Trollhättan,  46130
Sweden
Möten äger rum varannan torsdag, jämn vecka.
Nyheter från Rotary International

Tenacious surveillance ensures that progress in the eradication of polio is not merely sustained but advanced

Rotary Youth Exchange offers both teens and host families the chance to grow

Learn how Rotary clubs are taking action in the United States, Guatemala, Germany, Barbados, and Italy.

Rotary to amplify climate action at COP28 in DubaiRotary will help facilitate collaboration on community-led climate action, and discuss the intersection of climate change and

There’s a lot of female energy in the Rotaract Club of One Million Lives Saigon: The charter president, president, and vice president are all women.

PEOPLE OF ACTION

Rotarianer jobbar i lokala och globala projekt med att förbättra världen

SAMARBETE GER RESULTAT

Rotary International har tillsammans med WHO och Gates-stiftelsen lyckats att nästan helt utrota polio.

UPPTÄCK NYA PERSPEKTIV

Upptäck nya perspektiv och tankar i ditt lokala nätverk, i en internationell förening.