Ett dialogforum i ett mindre format med syfte att skapa meningsfyllt utbyte mellan rotarianer kring utvecklings- och ledarskapsrelaterade områden. 
 
Här introduceras intressanta och aktuella  teman och frågeställningar, som fördjupas under samtalsledning.