Fredagen den 18 november
 
Under fredagens möte hade vi årets stipendiater Sarah Isacson och Liza Backlund som föredragshållare.
 
Vi fick en intressant presentation av deras kandidatuppsats i företagsekonomi som avhandlade komponentredovisning inom kommuner.
 
Föredraget gavs med stort engagemang från de båda och gav oss en bra inblick i bakgrund och utmaningar, såväl i deras studie som hur det ser ut runt om i kommunerna med komponentredovisning.