Fredagen den 25 augusti
 

Rotaryårets första möte i vårt dialogforum hölls hos Maria Stommendal i Decides nya och väldigt fina lokaler. Tack för fint värdskap!

Kommittén och forumets mest frekventa besökare och ”temahållare” reflekterade över året som passerat och i en klassisk feedback-modell lät vi dialogen röra sig kring vad som fungerat bra under året, samt var och hur forumet kan utvecklas.

Utvärderingen landar i att vi håller hög nivå i innehåll, varierade teman, diskussionsklimat, trygghet och samtalsledning och fortsätter på inslagen väg med hög engagemangsnivå hos våra deltagare.

Finns förbättringspotential i marknadsföring i både interna och externa kanaler, samt bjuda in fler yrkeskategorier och föryngra för att inte bli för statiska i gruppkonstellationen.

Vi ser fram emot en spännande höst i forumet med aktuella teman som kan berika, utmana och stimulera på både ett personligt och affärsmässigt plan. Kommande möten:

  • Fredag 29 september: AI – hot och/eller möjlighet
  • Fredag 27 oktober: Shibbolet-effekten
  • Fredag 24 november: Etisk stress i liv och arbete

Väl mött i höst!