Tema: Etisk stress 
 
Dialogforumets första möte hölls hos Maria Stommendal i Decides nya lokaler på Grafitvägen 15 fredagen den 26 januari, där vi som vanligt inledde med en gemensam frukost.
 
I dagens forum lyfte vi och hade erfarenhetsutbyte kring begreppet etisk stress.
 
Samvetsstress, moralisk stress eller etisk stress är ord som allt oftare används för att beskriva upplevelsen av att i sin yrkesroll inte kunna handla på det sätt som man själv uppfattar som det moraliskt rätta. Egenupplevda erfarenheter från både privat näringsliv och offentlig sektor (vård, skola) ventilerades och det fanns många exempel där mod och moralisk kompass fått utmanas i olika situationer. Som så ofta hamnar vi i frågor kring kultur, värdegrund och ledarskap. Viktigt att hitta kärnan, inta perspektiv och betraktelseavstånd kring situationer och se till att det finns möjligheter att kunna ventilera sina upplevelser. Att leva med ett inre skav kan få konsekvenser som att vi blir avtrubbade, cyniska och resignerar – något ”dör” på insidan. Att våga stå upp för ett högre syfte kan också vara kostsamt och få konsekvenser. För att kalibrera kompassen behöver vi ibland lyfta blicken och fundera över hur vi vill bidra och vara i världen och hur vi vill vi bli ihågkomna. I boken ”Etisk stress” finns en rad verktyg som kan vara hjälpsamma.  I slutändan handlar ju ledarskap om att göra världen till en bättre plats. Etisk stress och dilemman kommer alltid förekomma, men med klokskap  och gott omdöme kan vi bli bättre att hantera och lära av varandra över generationer.
 
Är som vanligt oerhört stolt och tacksam för alla kloka och nyanserade inspel och tankar! Tack Maria och Decide för gott värdskap i god Rotaryanda (rotaryhjulet står rotation av mötesplatser)
 
Vid tangentbordets summering
 
Ulrika