Tema: Resiliens - motståndskraft, anpassning & återhämtning
 
Dialogforumets februarimöte hölls hos Sofia Sandflo i Svensk Fastighetsförmedlings fina lokaler på Storgatan 23 fredagen den 23 februari, där vi som vanligt inledde med en gemensam frukost med smörgåsar från Ekmans konditori. Selma, ”mäklarhunden” hälsade oss välkomna in i värmen. när vinden ven utanför och soptunnor och cyklar föll som käglor.
 
I dagens forum lyfte vi och hade erfarenhetsutbyte kring begreppet resiliens, som kan beskrivas som den långsiktiga förmågan hos ett system att hantera förändringar och fortsätta att utvecklas. Det kan handla om en biologisk, ekologisk, social och psykologisk resiliens, vilket gör det till ett viktigt och intressant tema för att bidra till en hållbar framtid. Vi fokuserade på social och psykologisk resiliens, kopplat till den enskilda individen i en social kontext.
 
Diskussionens rörde sig kring vilka egenskaper och förmågor som är utmärkande för resilienta individer, samt hur vi genom ett liv kan träna upp vår motståndskraft och anpassning. Genom evolutionen har människan påvisat en fantastisk anpassnings- och överlevnadsförmåga, men hur skapar vi motståndskraft i ett paradigmskifte med ett intrycksöverflöd? Helt klart påverkas vi under ett helt liv och våra förmågor stärks av att vi tar oss igenom utmaningar. Våra relationer, självtillit och en positiv attityd är några komponenter som är stärkande. I utmaningar sker utveckling, vilket ger en fingervisning om vikten av föräldraskap, skola och i verksamheter. I dessa roller behöver vi stabila och kommunikativa förebilder som visar hopp, inger förtroende och medkänsla. Resiliens kopplat till fysisk, psykisk hälsa och en känsla av en högre mening påvisar också samband.
 
Är som vanligt oerhört glad, stolt och tacksam för alla kloka och nyanserade inspel och tankar! Tack Sofia och SF för gott värdskap i god Rotaryanda.
 
Vid tangentbordets summering
Ulrika