Onsdagen den 14 juni
 
Trollhättan RK har ett nära och värdefullt engagemang i Näktergalen, som är ett integrations- och utvecklingsprojekt, där studenter på Högskolan Väst är mentorer till låg- och mellanstadieelever på grundskolor i Trollhättan.
 
Syftet är att stärka drivkraften till kunskap och lärande, samt överbrygga sociala och etniska skillnader i samhället.
 
Barbro och Ulrika från vår klubb närvarade vid läsårets avslutande möte i tisdags. Under tredje året har 27 mentorer och 28 barn medverkat. Planering pågår i skrivande stund för verksamhetens fjärde läsår, där vi hoppas att klubben fortsatt vill sponsra ett mentorspar och fungera som goda ambassadörer för en hållbar och långsiktig verksamhet.
 
Se gärna filmen från avslutningsceremonin 2023 (1 minut), som finns i nedanstående nyhetsbrev.
 
 
Vill du veta mer om verksamheten, bidra eller sponsra? Kontakta Ulrika Leyon Bertilsson eller Barbro Holmgren!
 
Du kan också läsa mer på Högskolans hemsida :