Torsdagen den 25 januari
 
Dagens frukostmöte var ett Klubbforum där deltagarna jobbade med att ta fram tankar som ska utveckla vår verksamhet.

Efter en god frukostmacka och något varmt att dricka delades gänget upp i grupper som fick i uppgift att ta fram det som är bra i verksamheten men också vad som kan blir bättre och på vilket sätt. Områden som var i fokus:

- utveckling av våra frukostmöten

- hur får vi ett bredare engagemang bland medlemmarna, fler som deltar på våra möten och i kommittéarbetet mm

 Efter grupparbetet redovisade grupperna snabbt vad de kommit fram till. 

Tack för det goda engagemanget under morgonen. Arbetet kommer att följas upp.