Som rotarian kommer jag att:
 
 
  1. Värna om integritet – min egen och andras

  2. Använda min yrkeserfarenhet och mina kunskaper för att hjälpa andra

  3. Främja höga etiska normer

  4. Behandla mina medmänniskor med respekt

  5. Främja erkännande och respekt för alla yrken

  6. Ställa mina yrkeskunskaper till förfogande för unga människor och för att förbättra situationen för behövande

  7. Leva efter Rotarys ideal enligt det så kallade fyrfrågeprovet

  8. Undvika att använda mitt medlemskap i Rotary för egen vinning