I Rotary är vi personer som tror på kraften i gemensamma insatser för att påverka globalt och lokalt.

Tillsammans har vi förmågan och resurserna att åstadkomma saker som ingen enskild person skulle klara av.

I samhället

Rotary är en del av lokalsamhället, våra medlemmar representerar olika yrken, våra humanitära projekt drivs både lokalt och internationellt.
 
Genom att engagera oss i vårt samhälle och synliggöra allt gott vi gör kan vi stärka bilden av Rotary.
 
Tack vare vår mångfald kan vi skapa ökad förståelse och bidra till ett bättre samhälle.
 
Exempel på hur vi är engagerade och bidrar till ett bättre samhälle:
 
 
 • Erbjuder mentorskap
   
 • Personligt bemötande
   
 • Humanitära insatser såväl lokalt som internationellt
   
 • Samverkan med andra välgörenhetsorganisationer
   
 • Stipendier för att främja kunskap
   
 • Läxhjälp till ungdomar
   
 • Integrationsprojekt