26
maj
2023
Trollhättan
Leissner Data AB
Nohabgatan 11H
Trollhättan,  46153
Sweden

Fredagen den 26 maj är det åter dags för Rotary Business Network – ett forum för dialog och utveckling i ett mindre format. Vi träffas mellan klockan 7.30 - 9.00 och vid detta tillfälle ses vi på Leissner Data, Nohabgatan 11H, Trollhättan och inleder som tidigare med en gemensam frukost.

I dagens forum riktar vi vår diskussion kring klimatfrågan och IPCC:s senaste rapport nr. 6 från mars i år. Är de åtaganden vi gör tillräckliga? Rapporten ger indikation om olika scenarier beroende på fattade beslut och policies. Utsikterna att begränsa temperaturökningen till 1,5°C med dagens planerade åtgärder är begränsade och det ser svårt ut även att stanna vid 2,0°C. Möjliga effekter av klimatför­ändringarna pekar enligt rapporten på allvarligare och mer långtgående konsekvenser än hittills rapporterat. Avslutningsvis behandlas hur bråttom det är att implementera åtgärderna. Rapporten avslutas med en slutkläm: Våra val och aktiviteter det närmaste decenniet kommer att ha följd­verkningar för mänskligheten i tusentals år.

Thomas Carlberger introducerar och lyfter uppdaterad information i rapporten. Vad krävs för initiativ till nationella och internationella överenskommelser? Vad betyder ett enat politiskt ledarskap i frågan och opinionen och vilka långsiktiga prioriteringar behövs för att rädda planeten och kommande generationer?

Platserna är begränsade och vi önskar din anmälan via mail, ulrika.leyon@telia.com, senast den 24 maj.

Varmt välkommen - vi ser fram emot ett reflekterande samtal och erfarenhetsutbyte!

Nätverkskommittén genom

Ida Willner, Thomas Carlberger, Maria Stommendal, Mats Johansson, Lars Wijkmark & Ulrika Leyon Bertilsson