26
jan.
2024
Trollhättan
Decide
Grafitvägen 15
Trollhättan,
Sweden

Tema: Etisk stress

Fredagen den 26 januari är det dags för årets första möte i Rotary Business Network – ett forum för dialog och utveckling i ett mindre format. Vi träffas mellan klockan 7.30 - 9.00 och vid detta tillfälle ses vi hos Maria i Decides nya lokaler på Grafitvägen 15, Trollhättan och inleder som tidigare med en gemensam frukost.

I dagens forum lyfter vi begreppet etisk stress. Den stressrelaterade ohälsan har ökat under många år i Sverige och, som så ofta, finns det inte ett enkelt svar på komplexa orsakssamband, utan en hel palett.  

Samvetsstress, moralisk stress eller etisk stress är ord som allt oftare används för att beskriva upplevelsen av att i sin yrkesroll inte kunna handla på det sätt som man själv uppfattar som det moraliskt rätta. Fenomenet brukar särskilt framträda och lyftas inom vården, skolan och andra människovårdande verksamheter där medarbetare känner sig tvingade att agera på ett sätt som står i konflikt med egna värderingar, riktlinjer och yrkesetik. Begreppet förtjänar att lyftas även utanför dessa verksamheter, där gott omdöme, mod och moralisk kompass ibland får stå tillbaka för vinstintressen, taktik och motsägelsefulla beteenden. Vi delar erfarenheter och lyfter långsiktigt hållbara exempel om vad som krävs för att bryta det som skapar destruktiva beteenden och gå mot ett mer hälsosamt ledarskap och arbetsklimat.

Platserna är begränsade och vi önskar din anmälan via mail, ulrika.leyon@telia.com, senast den 19 januari.
Frukost till självkostnadspris - meddela om du avstår vid anmälan.

Varmt välkommen - vi ser fram emot ett reflekterande samtal och erfarenhetsutbyte!

Nätverkskommittén genom

Ida Willner, Thomas Carlberger, Maria Stommendal, Mats Johansson, Lars Wijkmark & Ulrika Leyon Bertilsson