Dialogforumets oktobermöte hölls hos Ulrika Leyon Bertilsson – Coach & Partner, fredagen den 27 oktober.
 
Med utgångspunkt kring Julia Romanowskas viktiga forskningsprojekt, som även resulterade i en bok, Schibbolet-effekten, får vi ta del av ett viktigt bidrag till ledarskapsområdet. Med skenande stressrelaterad psykisk ohälsa, miljoner timmar och kronor investerade i traditionella ledarskapsprogram och ett laissez-faire- ledarskap i Sverige, som sticker ut, finns det anledning att lyfta blicken och fundera kring ledarskapets ansvarstagande bortom manualer och checklistor.
 
Boken är ett annorlunda bidrag till ledarskapslitteraturen och begränsar sig heller inte till ledarskapsämnet. Genom olika associationer berörs ett flertal kunskapsområden, från ledarskap, ­psykologi och biologi till estetik, etik och pedagogik. Boken betonar ansvar, mänsklig värdighet och ödmjukhet, en tyngdpunktsförskjutning bort från ledarskapets makt genom »strategier« till ett etiskt ansvarstagande ledarskap.
 
Tacksam för alla kloka inspel och tankar idag! En ynnest att få lyfta blicken i detta dialogforum tillsammans. Tror att vi alla förstår att vi behöver stå för kloka val av ledare/människor och mod att fortsätta lyfta och hitta vägar för att ventilera destruktiva beteenden och stödja de utmaningar vi och andra ställs inför, även om det är svårt. Har New Public Management lett till ett ängsligare och mer undvikande ledarskap, där en okritisk lallande positivitet och tystnadskultur växer sig starkare.
 
I allt handlar ledarskap om att långsiktigt göra världen till en bättre plats att leva på för kommande generationer och lyfta blicken till ett större sammanhang och från sig själv.
 
Vid tangentbordets summering
 
Ulrika