Fredagen den 28 april
 
På fredagsmorgonen samlades medlemmar och gäster i Rotary Business Network, ett forum för dialog och utveckling i ett mindre format.
 
Efter en gemensam och trevlig frukost från Pino Sal, inledde Ulrika Leyon Bertilsson dagens tema - Ålderism och åldersdiskriminering.
 
Det är viktigt att förstå skillnaden mellan åldersdiskriminering, som är olagligt i Sverige sedan 2009, och ålderism. Ålderism innebär de attityder och fördomar som banar väg för åldersdiskriminering och möjliggör den. Ofta grundar sig dessa på stereotypa och föråldrade uppfattningar om olika åldersgrupper, vilket kan påverka både unga och äldre.
 
Sverige har utmärkt sig negativt i detta avseende, med mindre respekt för erfarenhet och årsrikedom jämfört med andra länder. Deltagarna diskuterade orsakssamband bakom denna utveckling, och tog upp tankar från författaren Mats Alvesson.
 
Under mötet utforskades fakta och myter kring åldersdiskriminering och ålderism, samt konsekvenser för enskilda individer, företag och samhället i stort. En viktig fråga som berördes var den motsägelsefulla situationen där både kompetensbrist och kompetenssvinn existerar samtidigt.
 
Gruppdeltagarna delade med sig av sina egna erfarenheter och reflektioner kring temat, vilket ledde till en givande diskussion. Det uppmuntrades till självreflektion kring egna fördomar och hur man kan bidra till en mer positiv utveckling.
 
Rotary Business Network fortsätter att vara engagerade i att skapa medvetenhet och föra dialog kring viktiga samhällsfrågor som ålderism och åldersdiskriminering.
 
Genom att lyfta dessa ämnen hoppas vi öka förståelsen och bidra till en mer inkluderande och rättvis framtid för alla.
 
Dialogforumet var mycket uppskattat med meningsfulla och intressanta diskussioner.
 
Nästa möte i Rotary Business Network kommer att äga rum fredagen den 26 maj.

Missa inte detta tillfälle att engagera dig i ännu en spännande och tankeväckande diskussion!