Dialogforumet hölls hos Per Frykner i Leissner Datas lokaler på området Innovatum District fredagen den 26 april, där vi som vanligt inledde med en gemensam frukost, välkomnade nya medlemmar till forumet och en kortare presentation av oss själva och dialogforumets upplägg.
 
Temat för morgonen inleddes av undertecknad och utgick ifrån boken ”Vad vi äter” av Chris van Tulleken som berör det mångbottnade ämnet industriproducerad mat. Ämnet behandlades ur olika perspektiv bl. a. biologi, hållbarhet, hälsa, socialt och etiskt. Olika exempel belyste bristen på vetenskaplig evidens och även moraliskt förkastliga marknadsföringssätt. Det är tyvärr alltför lätt att lita på att industrin och myndigheter arbetar på rätt sätt. Forskningsrapporter feltolkas, felciteras och influeras av köpta forskare. Ögonöppnande var att industrin i vissa länder t.ex. USA, är självcertifierande utan föreskrivna provmetoder. Det vi äter är ofta biprodukter från annan industri som gjorts om för att kunna ingå som ingredienser i vår föda. Hållbar produktion togs upp för att belysa hur monokultur och brist på mångfald påverkar klimat och cirkularitet. Socialt ansvar belystes med exempel på hur industrin prånglar ut modersmjölkersättning och utsätter barn för hälsofara och anstränger familjers ekonomi i utvecklingsländer. Diskussionen tog fart och många kloka reflektioner luftades.
 
Vi tackar Per och Leissner Data för ett utmärkt värdskap i god Rotaryanda.
 
Vid tangentbordets summering
Thomas