Fredagen den 28 oktober
 
Under fredagens klubbmöte genomförde vi klubbforum i mindre grupper för att diskutera vårt engagemang som rotarianer och klubbens möten efter årsskiftet, där vi under andra delen av Rotaryåret behöver hitta alternativ till nuvarande möteslokal.
 
Vår inkommande President Mats Johansson ledde forumet med frågeställningarna: Vad är bra, vad kan bli bättre och hur blir det bättre.
 
Trots kort om tid fick vi fram flera bra medskick i det kommande arbetet med att utveckla klubben.
 
Mentorskapet för nya medlemmar är viktigt där mentorerna behöver ta en tydligare roll, närvaro och engagemang från oss medlemmar spelar roll för bra program, upplevd kamratskap och nätverkande i sann rotaryanda.
 
Styrelsen och kommittéerna kommer att engageras i arbetet på olika sätt framöver.