Under onsdagseftermiddagen bjöd Ljungskile Rotaryklubb in till ett inspirerande möte med Daniel Muruka, som deltar i programmet Rent Vatten i Kenya. Rotarianer från flera klubbar och några elever från Folkhögskolan deltog i mötet, där de fick ta del av Daniels berättelse om sitt arbete och erfarenheter i Kenya.
 
Daniel Muruka höll ett engagerande föredrag om sitt hemland, sin uppväxt och sitt arbete med Community Nursing Services. Denna organisation samarbetar med Rotary Doctors i västra Kenya för att förbättra hälsa och sjukvård i området. Svenska läkare som åker till Kenya för att arbeta med Rotary Doctors har på senare tid förändrat sitt arbetssätt. Istället för att behandla patienter direkt fungerar de nu som utbildare, mentorer och utvärderare för lokal sjukvårdspersonal, inklusive läkare och sjuksköterskor.
 
Målet med detta nya arbetssätt är att den lokala sjukvårdspersonalen ska klara av att sköta arbetet på egen hand inom ungefär tre år. Därefter kommer verksamheten att flyttas till ett nytt område i Kenya. Förutom traditionell hälso- och sjukvård, omfattar verksamheten även prenatal och postnatal mödravård, familjeplanering och kampen mot barnäktenskap.
 
Ett särskilt fokus ligger på att motverka kvinnlig omskärelse, något som tyvärr fortfarande förekommer i vissa delar av Kenya. Rotary Doctors arbetar aktivt med att bilda ungdomsgrupper bestående av både flickor och pojkar, där de diskuterar genital hälsa och delar ut preventivmedel som P-piller, kondomer och mensskydd.
 
Arbetet med Rotary Doctors innefattar såväl medicinsk behandling som förebyggande hälsovård och socialmedicinska insatser. Detta innebär att verksamheten strävar efter att ersätta gamla traditioner med moderna levnadssätt, vilket förbättrar livsvillkoren för både kvinnor och män i regionen. Flickor ges möjlighet till skolgång, och arbetet motverkar tonårsgraviditeter och könsstympning.
 
Rotary Doctors gör ett oerhört viktigt och betydelsefullt arbete i Kenya, och mötet med Daniel Muruka gav både insikt och inspiration till de närvarande rotarianerna och eleverna.