Torsdagen den 2 november
 
Efter en god frukostmacka fick vi resa oss upp för att ta emot två nya medlemmar i klubben. Först fick Natalie Birnbach ta emot Rotarymärket som ny rotarian. Grattis och välkommen! Efter det presenterade Lennart Lindberg som ny medlem i klubben. Han kommer ifrån Aleklubben som tvingats lägga ned. Välkommen Lennart!
 
Vid veckans möte genomförde vi klubbens årsmöte.
Per Frykner var årsmötesordförande och gick bl a igenom verksamheten under hans president år 2022/23. En bra presentation som vidare på klubbens fina utbud i olika mötesformer. Ekonomin är stabil. Mötet gav styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
Vi övergick sedan till valen av styrelseledamöter för verksamhetsåret 2024/25. Mats Johansson berättade att vi har problem med att hitta personer som vill ikläda sig presidentskapet framöver. Presidentposten för det kommande året är vakant. Ingen av de tillfrågade har accepterat rollen. Som inkommande president nästa år valdes Ingela Karlsson, som går på sitt presidentår 2025-07-01. Tyvärr saknas även en vald efterträdare till henne. Styrelsen fick i uppdrag att lösa vakanserna.
Övriga val: Skattmästare Royne Nordin, Sekreterare Ingela Karlsson samt Klubbmästare Patrik Edvardsson. Ett tack till er som som accepterat att vara med i styrelsearbetet! 
 
Efter årsmötet gick Per Frykner igenom den kommande förändringen av vårt distrikt.