Torsdagen den 7 september
 

Vid dagens klubbmöte fick vi lyssna på Magnus Benzein som tillsammans med Carina Hansson är årets vinnare av Trollhättan Rotaryklubbs pris för främsta kandidatuppsats 2023, på Högskolan Väst. Carina fick tyvärr förhinder till dagens möte. Magnus tog hand om redovisningen på ett bra sätt.

Han delade med sig av deras uppsats om arbetsmiljö och mental hälsa i äldreomsorgen efter COVID-19 pandemin med namnet "Välmående, mental hälsa och den psykosociala arbetsmiljön i äldreomsorgen efter covid-19 - En svensk fallstudie från kommunal äldreomsorg” 

Belyser arbetsmiljömässiga utmaningar i efterdyningarna av COVID-19 pandemin.

Författarna har tillämpat en kvantitativ forskningsansats och samlat data via en digital enkät som besvarats av undersköterskor och vårdbiträden inom äldreomsorgen i Sotenäs kommun. Enkätens frågor var desamma som användes i en studie vid Sahlgrenska åren 2019 och 2020. Detta för att få ett jämförelsematerial. Resultaten indikerar att den psykosociala arbetsmiljön och upplevd stress bland vårdpersonal fortfarande kvarstår trots att omfattningen av pandemin minskat. Magnus och Carina har genomfört och presenterat sin studie på ett ambitiöst, självständigt och förtjänstfullt sätt baserat på väl valda vetenskapliga och empiriska källor. 

Under presentationen kom åhörarna med bra och intresserade frågor som gav morgonens möte ännu mer energi. 

Med tanke på att Magnus bor på Öland och reste till oss tur och retur får vi tacka honom extra mycket för hans uppoffring!